Surat Pelepasan Cukai Bagi Wang Derma Yang Diterima Oleh UTM

Pengecualian Cukai Penderma mengikut Sub Seksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967

Surat Pelepasan-cukai-wang-derma